Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Štát neprispel. Komora vyrokovala zľavy. Pocíti to pacient?

metasys

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 nie je možné za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo amalgámový odpad do životného prostredia.

Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne, alebo zuby obsahujúce takéto výplne sú povinní zabezpečiť, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Slovenská komora zubných lekárov pripravila pre svojich členov výhodnejšie balíky produktov a služieb v oblasti separácie amalgámu a nakladania s nebezpečným odpadom. Ponuku nájdete po rozkliku banerov na ľavej strane.