Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Súčasný stav platby aktualizačného poplatku do registra zubných lekárov

akt popl

Vážené zubné lekárky, vážení zubní lekári, skontrolujte si, prosím, v nasledujúcich súboroch, či máte uhradené aktualizačné poplatky za vedenie v registri zubných lekárov v SR.

V jednotlivých súboroch si prekontrolujte všetky záložky podľa rokov (n aobrázku vľavo dole). Platby posielajte, prosím, na číslo účtu: SK1302000000002006226851, VS: vaše registračné číslo a ako poznámku uveďte rok alebo roky, za ktoré platíte. Ďakujeme. 

Prehľad neuhradených poplatkov od členov SKZL.

Prehľad neuhradených poplatkov od nečlenov SKZL.