Médiá

Súčasný stav platby aktualizačného poplatku do registra zubných lekárov

akt popl

Vážené zubné lekárky, vážení zubní lekári, skontrolujte si, prosím, v nasledujúcich súboroch, či máte uhradené aktualizačné poplatky za vedenie v registri zubných lekárov v SR.

V jednotlivých súboroch si prekontrolujte všetky záložky podľa rokov (n aobrázku vľavo dole). Platby posielajte, prosím, na číslo účtu: SK1302000000002006226851, VS: vaše registračné číslo a ako poznámku uveďte rok alebo roky, za ktoré platíte. Ďakujeme. 

Prehľad neuhradených poplatkov od členov SKZL.

Prehľad neuhradených poplatkov od nečlenov SKZL.