Médiá

Svetový deň ústneho zdravia

Úsmev pre život je heslo SZO pre 20. marec 2015 pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia.Odborníci v oblasti ústneho zdravia tento rok orientujú pozornosť zubných lekárov aj laickej verejnosti na častú konzumáciu cukrov v potrave a nápojoch. Výskumy dokazujú, že častá konzumácia cukrov a nesprávna ústna hygiena sú jednoznačnou príčinou zubného kazu. Zubný kaz stále predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce neprenosné infekčné ochorenie a je hlavnou príčinou predčasných strát zubov. Pri kontrole konzumácie cukrov v potrave a nápojoch, počet kyslých útokov na povrch zubov môže byť redukovaný, čím klesá výskyt zubného kazu.

Svetový deň ústneho zdravia by mal príležitosťou dôsledne vysvetliť našim pacientom a verejnosti tento problém. Pri tejto príležitosti SKZL usporiada okrem odbornej konferencie v Košiciach aj sprievodné podujatia pre verejnosť, kde zubní lekári spoločne so študentmi zubného lekárstva budú vysvetľovať ako správne cukry konzumovať a ako sa starať o svoje ústne zdravie. Príďte nás podporiť 20. 3. 2015 do Košíc pred budovu Magistrátu mesta Košice, do Trenčína na námestie a do Prešova na Hlavnú ulicu.

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.