Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Antibiotická rezistencia

Baktérie odolné voči antibiotikám, známe ako „superbaktérie”, si denne vyžiadajú život takmer 90 ľudí v EÚ/EHP Zubnú infekciu je najlepšie liečiť zubným zákrokom. Antibiotiká sú indikované iba vtedy, ak je dentogénna infekcia sprevádzaná horúčkou, malátnosťou alebo systémovými príznakmi, ako je opuch, lymfadenopatia, trismus. Pacient s príznakmi sepsy by mal byť ihneď odoslaný na klinické pracovisko. […]

Postupy v ZL

Rada SKZL odporúča: Pri použití sedácie  pri vedomí u pacientov mladších ako 18 rokov veku dodržiavať „DOPORUČENÉ POSTUPY Európskej akadémie detskej stomatológie pre sedáciu v detskom zubnom lekárstve“ (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry). Pripravujeme ďalšie postupy, o ktorých vás budeme informovať a zverejňovať na web stránke.