Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Týždeň ústneho zdravia

toothbrush 2751212 340
Význam starostlivosti o ústne zdravie a edukácia našej populácie je kontinuálnou celoročnou úlohou Slovenskej komory zubných lekárov, a preto už po druhý rok sa odborne podieľa na Týždni ústnej hygieny v spolupráci so sieťou lekární Dr. Max. Tento sa koná v týždni od 8.-12.apríla 2019.

Cieľom je poradiť jedincom individuálne o starostlivosti o ústnu dutinu, podľa veku a chrakteru problémov jedinca. Odborný personál lekární v tejto problematike bol zaškolený zubným lekárom.

Návštevník lekárne Dr.Max, ktorý vyplní krátky prieskumný dotazník a ústnom zdraví dostane odbornú brožúru bohatú na odporúčania pre všetky vekové skupiny, pre celú rodinu. Na jej odbornom obsahu sa podieľali zubní lekári, členovia SKZL.

Naším spoločným cieľom je pomôcť verejnosti chápať úzke prepojenie medzi vzájomným vplyvom ochorení ústnej dutiny a celkovým zdravím. Naučiť a vysvetliť riziko neošetreného zubného kazu a neliečeného zápalu parodontu na celkové ochorenia. Rovnako ako aj poznať zmeny v ústach, ktoré nastanú pri celkových ochoreniach alebo ich liečbe.

ZDRAVIE.SK