Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Union ZP – lnformácie o dlžníkoch na verejnom zdravotnom poistení

union logo

Union zdravotná poisťovňa, a.s., rozšírila pre poskytovatel’ov zdravotnej starostlivosti slużbu overovania poistného vzťahu na svojom webovom sídle.

Poistný vzťah možno overiť na https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/overenie-poistneho-vztahu. Týka sa to aj overenia rozsahu zdravotnej starostlivosti, na ktorú má poistenec nárok.

Vic informácií nájdete tu.