Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Upozornenie pre žiadateľov licencie

Upozornenie

Žiadatelia o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s bydliskom mimo členských štátov Európskej únie a členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa musia po vydaní licencie na samostatnú zdravotnícku prax povinne v zmysle § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zapísať do obchodného registra, čo je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie

Obchodný register súčasne pridelí tomuto žiadateľovi aj identifikačné číslo.