Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Upozornenie pre zubných lekárov, ktorí dovŕšili 65 rokov!

Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

Potvrdenia zasielajte na sekretariát SKZL.

Tlačivo: 

{phocadownload view=file|id=213|text=Tlačivo |target=s}