E-learning/AD test

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so spoločnosťou EduProfiPharm pripravila pre zubných lekárov možnosť e-learningového vzdelávania formou autodidaktických testov (AD test), ktoré môžete vyplniť online a získať tak časť kreditov pre splnenie podmienky sústavného vzdelávania.

AD test sa vykonáva v rámci e-learningových vzdelávacích aktivít zaevidovaných v zozname kreditovaných vzdelávacích akcií podľa čl. 5 ods. 4 smernice Slovenskej komory zubných lekárov o sústavnom vzdelávaní zubných lekárov a predstavuje plnohodnotný spôsob sústavného vzdelávania zubných lekárov.

Poplatok za absolvovanie AD testu a pridelenie kreditov: 
         
Člen SKZL     –  BEZPLATNE (v rámci členského príspevku)        
Nečlen SKZL –  20,- EUR/AD test
 
 

Údaje k platbe:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT: SUBASKBX
VS: registračné číslo zubného lekára
Poznámka: Číslo absolvovaného AD testu (číslo vzdelávacej akcie)
 
(v prípade, že uhrádzate poplatok za viac AD testov, uveďte do poznámky všetky čísla s medzerou)

 

Číslo vzdelávacej akcie - AD testy:

292021 - Hybridné zubné náhrady - prežitok alebo perspektíva v modernej protetickej starostlivosti
182021 - Osteoporóza – spolupráca osteológa a zubného lekára
212021 - Zelená fluoridom - stop cukrom
222021 -  Práca s kompozitom
232021 -  Jeden za všetkých? ... univerzálne adhezíva alebo koľko adhezívnych systémov potrebujeme?
242021 -  Peri - implantitis a konzervatívne možnosti ošetrenia
502020 - 0,074% roztok diklofenaku a liečba zápalových procesov v ústnej dutiny (AD test ukončený)
512020 -  Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára (AD test ukončený)
 

Postup pre vyplnenie AD testu:

1.  Kliknite na odkaz AD testu 
2.  Ak ešte nie ste registrovaný na stránke EduProfiPharm.sk, registrujte sa.
3.  Ak ste registrovaný, prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi.
4.  Z menu v hornej lište si vyberte E-learning.
5.  Vyberte si AD test, ktorý máte záujem absolvovať.
6.  Preštudujte si odborný článok/pozrite si prednášku.
7.  Vyplňte AD test.
8. Potvrdenie o absolvovaní AD testu pošlite mailom na: vzdelavanie@skzl.sk
 

Za úspešné riešenie autodidaktického testu získa zdravotnícky pracovník 2 kredity pri 91% až 100 % úspešnosti riešenia a 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti riešenia. Zdravotnícky pracovník môže za úspešné riešenie autodidaktických testov získať najviac 20 % kreditov z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 6. Vyhlášky č. 74/2019 Z. z.