Médiá

Webstránky, ktoré by vás mohli zaujímať

laptop 1483974 1280

Nájdete tu odkazy na dôležité webové stránky.

Slovenská ortodontická spoločnosť www.orto.sk

Slovenská endodontická spoločnosť www.endoddontist.sk

Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie www.saomfs.sk

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva www.ssszl.sk

Česká stomatologická komora www.dent.cz

Union ZP www.union.sk

Dôvera ZP www.dovera.sk

VšZP – www.vszp.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs-sk.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk

Slovenská stomatologická spoločnosť – https://sk-sk.facebook.com/Slovenská-stomatologická-spoločnosť-589188651290288/

Slovenská lekárska komora www.lekom.sk

Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk

Asociácia dentálnych hygieničiek v SR www.adhs.sk

Svetová federácia zubných lekárov www.fdiworlddental.org

Európska regionálna organizácia FDI www.erodental.org

Rada európskych zubných lekárov www.cedentists.eu