Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zástupcovia zubno-lekárskych organizácii EÚ diskutovali o e-zdravotníctve

 IMG 20180319 162939 002 Fotor

Cieľom workshopu bol prieskum stavu existujúcich sumárov pacienta v elektronickom zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a zistenie záujmu participovať na štandardizácii medicínskych údajov.

Zástupcovia zubno-lekárskych stavovských organizácii krajín Európskej únie diskutovali v marci v portugalskom Lisabone o elektronickom zdravotníctve.

Ako informovala Slovenská komora zubných lekárov, cieľom workshopu bol prieskum stavu existujúcich sumárov pacienta v elektronickom zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a zistenie záujmu participovať na štandardizácii medicínskych údajov.

„Preklenovacou myšlienkou tejto iniciatívy je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by mala vypracovať spoločný súbor údajov popisujúci základné informácie pre zubné lekárstvo v elektronickom zdravotníctve,“ uviedla komora zubárov.

Do eZdravia treba pridať viacero vecí

Z rokovania vyplynuli otvorené okruhy, ktoré je podľa komory nutné zapracovať, ako napríklad pridať do všeobecného sumáru pacienta časť určenú pre orálne zdravie, ďalej navrhnutý parodontálny index brať ako povinný údaj v pacientovom sumári kvôli priamemu dopadu stavu parodontu na celkové zdravie pacienta.

Záverečný brainstorming priniesol požiadavky jednotlivých zástupcov na doplňujúce moduly a komponenty v orálnej časti sumára: intraorálne a panoramatické RTG snímky, zubný kríž, referenčnú tabuľku diagnóz a terapií, zjednotenú nomenklatúru.

„Pozitívne vnímame vznesené požiadavky na doplnenie pacientskeho sumára v celoeurópskom kontexte. Opakovane sme upozorňovali ministerstvo zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácii, že je potrebné do eZdravia pre zubné lekárstvo implementovať RTG a zubný kríž,“ uviedol prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.

Od júna 2018 bude Portugalsko vedúcou krajinou projektu eHealth Action, ktorý má uľahčiť výmenu dát v sieti elektronického zdravotníctva EÚ a cezhraničné využívanie eReceptu.