Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zdravie sa začína v ústach

14 15 ZL loga

Vplyv ochorení ústnej dutiny na vznik, priebeh a úspech liečby ochorení iných orgánov tela nie je najnovší vedecký poznatok. Väčšinou sa uvažuje izolovane o týchto ochoreniach a pacienti nepovažujú za nevyhnutné informovať zubného lekára o zmene zdravotného stavu.

Ani špecialisti všeobecnej medicíny ho nepovažujú za významnú tému a pacienta a pacienta nepoučia. Najčastejším rizikom je infekcia s ohniskom v chrupe, jeho okolí či v ústnej dutine, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám. Nie je to len komplikácia neliečeného zubného kazu – parodontitis apicalis chronica – ako sa často myslí.

Viac pozornosti by sa v našej praxi malo venovať vplyvu parodontitídy. Zápal parodontu postihuje ďasno, kostné lôžko, v ktorom je zub uložený, a väzy, ktoré zub s kostným lôžkom spájajú.

Infekcia sa krvou môže dostať do celého tela

Parodontálna medicína a spolupracujúce odbory všeobecnej medicíny odhalili, že zápal vplýva napríklad na kardiovaskulárne ochorenia, aterosklerózu (kardiovaskulárnu a cerebrovaskulárnu). Spôsobuje komplikácie pri diabetes mellitus, chronickej bronchitíde a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Neliečená parodontitídapočas tehotenstvamôže byť tiež príčinou rizikovej gravidity s predčasným pôrodom a s nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodenca.

Tehotné ženy na prehliadky k zubnému lekárovi nechodia

Všeobecní lekári aj lekári špecialisti by teda mali pacientov poučiť o vplyve ústneho zdravia na celkové zdravie a zdôrazniť nutnosť pravidelnej ústnej hygieny a prehliadok u zubného lekára. Najmä štatistiky stomatologických prehliadok žien počas tehotenstva sú hrozivé.

Tehotné ženy majú nárok na dve prehliadky u zubného lekára. Záznamy poisťovní ukazujú, že jednu prehliadku ich absolvuje okolo 10 % a dve stomatologické prehliadky iba približne 1%. Podľa podkladov, ktoré poskytla Slovenskej komore zubných lekárov VšZP, od októbra 2014 do septembra 2015 poisťovňa eviduje výkon prvá prehliadka v tehotenstve u 39 987 poisteniek, ktoré vykonali špecialisti z odboru gynekológia a pôrodníctvo. U 4 526 poistenkýň VšZP vykonaný aj zaplatený výkon stomatologická prehliadka v tehotenstve (11,3 %). A iba 364 (0,9 %) žien ju absolvovalo dvakrát. Opakujeme, nárok na ňu malo u tejto poisťovne takmer 40-tisíc tehotných žien!

V roku 2015 rodilo 15 000 poisteniek Dôvery ZP. Jednu preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovalo 1500 (10%) z nich, na dve prehliadky prišlo 230 (1,53%) poisteniek.

Pre porovnanie: deti do 18. roku majú ročne nárok tiež na dve prehliadky u zubného lekára. Zubné ambulancie na Slovensku evidovali 96 074 detí vo veku 0 až 5 rokov, u nich bolo vykonaných 99 834 PP. Na jedno evidované dieťa tak pripadá 1,04 PP ročne (malo by to byť 2,0!). Vo vekovej skupine 6 až 14 rokov absolvovalo PP 405 664detí (1,03 PP na 1 evidované dieťa). Na 15- až 18-ročné deti pripadá 0,82 PP na jedného evidovaného pacienta ročne.

V najpočetnejšej skupine nad 19 rokov pri 4 169 739 evidovaných pacientoch bolo vykonaných iba 2 163 634 preventívnych prehliadok, čo je 0,52 preventívnej prehliadky na jedného pacienta ročne. Z celkového počtu evidovaných pacientov v ambulanciách zubného lekára absolvovalo v minulom roku preventívnu prehliadku 58 % z nich a ženy podľa záznamov chodia k zubnému lekárovi na pravidelné prehliadky častejšie.

Preto je šokujúce, že iba 10 % z nich ju absolvuje počas tehotenstva a dokonca len asi 1% využije nárok na druhú PP.Alarmujúca je aj skutočnosť, že vo vekovej skupine 0-14 detí 40 % nie je evidovaných u zubného lekára!

Preventívna prehliadka – prvý krok a súčasť prevencie 

Bez dôkladného vyšetrenia chrupu, parodontu a ostatných tkanív v ústnej dutine, ktoré je doplnené rtg vyšetrením, nie je možné zaznamenať včasné štádiá ochorenia, posúdiť stav predchádzajúcej liečby, skontrolovať pacientovu starostlivosť o ústne zdravie, najmä ústnu hygienu. Zároveň sa zubný lekár informuje o zmenách zdravotného stavu pacienta a užívaných liekoch od poslednej prehliadky.

Na základe vyšetrenia a získaných poznatkov sa stanovujú pacientovi preventívne a liečebné postupy. Z uvedeného vyplýva, že aj keď sú zásady prevencie všeobecne určené, pre každého pacienta je potrebný individuálny program prevencie. Súčasťou prevencie je výchova k zdraviu.

Ideálne by bolo už od predškolského veku vštepovať deťom základy správnej ústnej hygieny a zdravého stravovania. V školskom veku zaradiť v rámci vyučovania biológie napríklad aj vplyvy spomínanej parodontitídy na orgány celého tela a u dievčat dlhodobo zdôrazňovať komplikácie počas tehotenstva, ktoré môžu poškodiť zdravie ich budúcich detí.

Nie je náhoda, že Svetová organizácia zubných lekárov – FDI tento rok pre svetový Deň ústneho zdravia, teda 20. marec, vybrala heslo Všetko sa začína tu! Zdravé ústa. Zdravé telo. Slovenská komora zubných lekárov a jej členovia sa ako každý rok do akcií spojených s Dňom ústneho zdravia zapojí. S pomocou médií chce 20. marca na Slovensku zorganizovať akciu Dnes pime iba čistú vodu!