Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zdravotnícky pracovník bude chránenou osobou

doctor 563429 1280

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky napoludnie 25. októbra 2016 schválili právnu úpravu, podľa ktorej zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostáva štatút chránenej osoby v zmysle Trestného zákona.

Urobili tak v rámci návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii.

Na návrhu zákona pracovala Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spolu s ďalšími komorami v zdravotníctve uplynulé dva roky. Téma je v súčasnosti aktuálna, keďže len počas uplynulých troch rokov bolo zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníckych pracovníkov v posádkach záchrannej zdravotnej služby, pričom išlo o fyzické napadnutia pacientmi a ďalšími zúčastnenými osobami.

Časť z týchto napadnutí si vyžiadala lekárske ošetrenie napadnutých zdravotníckych pracovníkov. Ďalším častým sprievodným javom bolo v uvedených prípadoch nebezpečné vyhrážanie pacientov a ďalších zúčastnených osôb, pričom boli zdokumentované vyhrážania sa s použitím strelnej zbrane a ďalších „chladných“ zbraní.

Napádané boli aj zdravotné sestry v nemocniciach či ambulanciách, aj ďalší zdravotnícki pracovníci. Komory zdravotníckych pracovníkov veria, že táto legislatívna úprava, ktorá umožňuje v prípade útoku na zdravotníckeho pracovníka uložiť vyšší trest, odradí prípadných útočníkov a v prípade vykonania útoku zabezpečí spravodlivý trest pre páchateľov.

Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania prichádza pacientovi pomáhať a nie chrániť svoju bezpečnosť a zdravie.