Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

ZP Dôvera informuje

V nadväznosti na predchádzajúce spoločné rokovania Zdravotná poisťovňa Dôvera informuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2015 prestane uhrádzať náklady za odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom, ktorí majú podľa platnej legislatívy nárok na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že nebudú uhradené zdravotné výkony za odkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom s dátumom ošetrenia po 1. apríli 2015 vrátane.

Pre vylúčenie pochybností, ide o dlžníkov (poistencov), ktorí sú evidovaní v zozname dlžníkov a majú dlh na verejnom zdravotnom poistení. Týchto dlžníkov sme opakovane písomne upozornili na spomínaný dlh a vyzvali ich k jeho úhrade. V Zozname dlžníkov nie sú uvedení zamestnanci, za ktorých nezaplatil zdravotné odvody ich zamestnávateľ. Obmedzenie úhrady za zdravotnú starostlivosť sa na nich nevzťahuje podobne ako na dlžníkov, ktorí majú uzavretú dohodu o splátkach a plnia ju.

Zoznam dlžníkov, dostupný na našej internetovej stránke www.dovera.sk, priebežne aktualizujeme a dlžníkov, ktorí dlh uhradia, zo zoznamu bezodkladne vymažeme. Okamžitú informáciu o dlžníkoch Dôvery môžete mať priamo vo svojom počítači. Túto bezplatnú službu si viete aktivovať rýchlo a jednoducho, podrobnosti a kontakty nájdete na: http://www.dovera.sk/lekar/bezpecne-lieky, alebo volajte na zákaznícku linku 0800 150 155.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budeme aj naďalej uhrádzať neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom.