Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2018

Bratislava, 9. január 2020 – Zubný kaz sa objavuje už u malých detí – má ho až 56 % päťročných detí, ktoré navštívili ambulanciu zubného lekára. Na preventívnu prehliadku k stomatológovi chodí menej ako polovica dospelých Slovákov. Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša aj ďalšie údaje o frekvencii návštev pacientov v stomatologických ambulanciách, či o počte ambulantných stomatologických výkonov.

Zubní lekári na Slovensku v roku 2018 evidovali 4 996 004 pacientov a nahlásili 6 438-tisíc návštev. Pacienti navštívili stomatologickú ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok, najnavštevovanejšie boli ambulancie v Prešovskom (1,37-krát ročne), Trenčianskom (1,35) a Bratislavskom kraji (1,34).
Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 52 %. Výsledkom preventívnej prehliadky bolo následné ošetrenie chrupu u 67 % pacientov. Preventívna prehliadka bola najčastejšie vykonávaná u detí. Z počtu 98 845 evidovaných detí do 5 rokov absolvovalo preventívnu prehliadku 80 % a až 51 % z nich po nej potrebovalo ošetrenie. Vo vekovej kategórii 6 až 14-ročných bolo evidovaných 390 286 pacientov a preventívnu prehliadku absolvovalo 75 % z nich, pričom ošetriť chrup po nej potrebovalo 60 % detí. Z populácie 15 až 18-ročných bolo v evidencii stomatológov 199 971 pacientov a preventívna prehliadka bola vykonaná u 66 % s nutnosťou ošetrenia chrupu u 65 % mladistvých. U starších pacientov záujem o preventívnu starostlivosť klesal. Z populácie dospelých evidovaných pacientov nad 19 rokov (4 306 902) na prevenciu prišlo 49 % osôb, pričom až 69 % z nich bolo následne ošetrených.
 
Štatistika zachytáva aj hodnoty Indexu orálneho zdravia, resp. kazivosti chrupu (KPE), ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou či zubov extrahovaných pre zubný kaz. Dvanásťročné deti mali priemerne 1,67 trvalého zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. Index orálneho zdravia u pätnásťročných mal hodnotu 2,68.
Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2018 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu iba 44 %.
Najčastejšími ambulantnými výkonmi boli výplne (2 739 310), liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 807 569), extrakcie zubov (670 151) a výkony dentálnej hygieničky (590 898).
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.