Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubný lekár na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN Martin

Rada riaditeľov Univerzitnej nemocnice Martin vypisuje osobný pohovor na obsadenie funkcie:

STOMATOLÓG / ZUBNÝ LEKÁR

NA

KLINIKE STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

       Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore zubné lekárstvo, resp. stomatológia (MDDr./MUDr.)
 • ovládanie anglického jazyka
 • ovládanie ďalších svetových jazykov vítaná
 • aktívne ovládanie práce s PC
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • komunikatívnosť a flexibilita
 • kultivované vystupovanie
 • psychická odolnosť
 • morálna bezúhonnosť

Ponúkame :

 • stabilné zamestnanie
 • možnosť ubytovania za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

Náplň činností:

 • poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti

Žiadosť so stručným profesijným životopisom, fotokópiami o dosiahnutom vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zasielajte 02.07.2018 na adresu: Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2, 036 59 Martin.