Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Berieme za svoju zodpovednosť skvalitniť zubno-lekársku starostlivosť

Tlačová správa
Velké Pavlovice, ČR, 13. 6. 2021

Reforma stomatológie v Českej republike a systémové procesy zubného lekárstva na Slovensku boli témou pracovného stretnutia predstaviteľov Českej stomatologickej komory a Slovenskej komory zubných lekárov v dňoch 12. – 13. 6. 2021 v malebnom prostredí Modrej Hory vo Veľkých Pavloviciach na južnej Morave.

Tradičné každoročné spoločné rokovanie, ktoré sa z dôvodu pandémie presunulo o rok, otvorili prezidenti komôr: za českú stranu doc. MUDr. Roman Šmucler a za slovenskú MUDr. Igor Moravčík. V úvode zhodnotili zvládnutie epidemiologickej situácie zubnými lekármi v Čechách a na Slovensku. Najčastejšie problémy pandémie sa týkali nedostatku ochranných prostriedkov najmä v prvej vlne,  obavy o bezpečnosť dentálneho tímu a pacientov ako aj nedostatočného informovania procesov a postupov zo strany oboch štátov. Zubné ambulancie, aj napriek sťaženým podmienkam, tak v Čechách ako aj na Slovensku, poskytovali nepretržite dostupnú zdravotnú zubno-lekársku starostlivosť svojim pacientom.

Odzneli konkrétne názory na ďalšie fungovanie stomatológie na oboch stranách. V niektorých témach sa prelínajú, v iných sú odlišné. Smerovanie je však jasné. Vyžaduje si uskutočnenie reformných a systémových krokov v zubnom lekárstve. Našou úlohou je nastaviť procesy pre lepšie fungovanie zubnej starostlivosti, berieme za svoju zodpovednosť skvalitniť zubno-lekársku starostlivosť na oboch stranách.

„Máme modernú stomatológiu a teraz potrebujeme urobiť systém pre všetky skupiny obyvateľstva. Musíme nájsť také systémové riešenie, aby si každý pacient našiel svojho zubného lekára“, povedal prezident ČSK Roman Šmucler.

„Súhlasím s vyjadrením doc. Šmuclera. Zároveň, to čo je v Čechách už samozrejmé, si na Slovensku musíme ešte presadiť.  Nastavenie a procesy v zubnom lekárstve musia byť tvorené so Slovenskou komorou zubných lekárov ako odborným garantom zubného lekárstva. Riešenie potrieb pacienta je našim záujmom, zároveň riešenie ekonomických a spoločenských záujmov zubných lekárov je našou oprávnenou úlohou“, doplnil prezident SKZL Igor Moravčík.