Dokumentácia PZS – vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu