Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Oslávte s nami Svetový deň ústneho zdravia

Tlačová správa, Bratislava, 20. 3. 2024

ŠŤASTNÉ ÚSTA SÚ ŠŤASTNÉ TELO

20. marec sa na celom svete oslavuje Svetový deň ústneho zdravia (WOHD). Slovenská komora zubných lekárov, riadny člen Svetovej federácie zubných lekárov (FDI), sa každoročne pripája k celosvetovej zubnej aktivite v snahe znížiť bremeno ústnych ochorení, ktoré ovplyvňujú jednotlivcov, zdravotnícke systémy a ekonomiky nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Je to medzinárodný deň podpory dobrého ústneho zdravia pre každého a v každom veku. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že väčšina populácie trpí chronickými ochoreniami ústnej dutiny – zubným kazom a parodontitídou – po celý život. Na druhej strane práve tieto ochorenia majú najjednoduchšiu prevenciu, vrátane ekonomickej náročnosti.  

Cieľom akcie je poskytnúť ľuďom vedomosti, nástroje a sebadôveru pre optimálne ústne zdravie, odrážajúc presvedčenie, že dobré ústne zdravie je nevyhnutné pre šťastný a zdravý život. Je nevyhnutné naučiť laickú verejnosť, že starostlivosť o ústne zdravie pomôže žiť dlhší a zdravší život.

Tento ročník kampane prostredníctvom maskota – bobríka Toothieho inšpiruje a vzdeláva verejnosť o dôležitosti ústneho zdravia pre šťastné telo a naplnený život.

Slovenská komora zubných lekárov spolu so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva pripravili edukatívne aktivity naprieč Slovenskom. Cieľom je poukázať na súvislosť medzi ochoreniami v ústnej dutine a celkovým zdravotným stavom populácie. Poukazuje sa na možnosti ako jednoduchými preventívnymi krokmi bojovať voči vzniku dentálnej fokálnej infekcie, ktorá súvisí s rozvojom ochorení kardiovaskulárneho a respiračného systému, cukrovky, reumatických ochorení, vysokého krvného tlaku, kožných ochorení a ďaších problémov.

Priamo v tento deň sa konajú akcie na Klinike stomatológie a v Eurovea v Bratislave, v košickom Auparku a nová osvetová akcia Vlakom za krajším úsmevom v rýchliku z Košíc do Bratislavy.

Iné dni sa uskutočnia školenia na internátoch JLF v Martine a na klinikách a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.

Svetová federácia zubných lekárov – FDI ako organizátor Svetového dňa ústneho zdravia, pozýva jednotlivcov, školy, odborníkov v oblasti ústneho zdravia a vlády po celom svete, aby sa zúčastnili na aktivitách propagujúcich ústne zdravie. Každá akcia, vzdelávacie programy alebo výzvy na sociálnych sieťach prispievajú k celosvetovému hnutiu za lepšie ústne zdravie pre všetkých.

Ústne ochorenia predstavujú významný zdravotný problém na celom svete, ktorý sa dotýka takmer 3,5 miliardy ľudí. Tieto stavy môžu viesť k bolesti, nepohodliu a sociálnej izolácii, čo ovplyvňuje celkovú pohodu. Väčšina stavov ústneho zdravia je preventabilná a liečiteľná v ich počiatočných štádiách, čo zdôrazňuje dôležitosť osvety a edukácie v ústnom zdraví.

Každý má právo na zdravý a šťastný úsmev, lebo šťastný úsmev znamená šťastné telo.