Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Banská Bystrica – O nás

Prezident RKZL BB
 
MUDr. Patrícia Husárová husarovarkzl@gmail.com

Viceprezident RKZL BB

MUDr. Vanda Schwarzová vandaschwarzova@gmail.com

Prezídium RKZL BB

MUDr. Patrícia Husárová husarovarkzl@gmail.com
MUDr. Vanda Schwarzová wandaschwarzova@gmail.com
MUDr. Peter Plintovič plinto@centrum.cz
MUDr. Tomáš Červenka tomas.cervenka77@gmail.com
MUDr. Peter Kukolík peter.kukolik@gmail.com

Rada RKZL BB

MUDr. Patrícia Husárová husarovarkzl@gmail.com
MUDr. Vanda Schwarzová wandaschwarzova@gmail.com
MUDr. Peter Plintovič plinto@centrum.cz
MUDr. Tomáš Červenka tomas.cervenka77@gmail.com
MUDr. Jozef Hudec jhudec@stonline.sk
MUDr. Peter Kukolík peter.kukolik@gmail.com
MUDr. Štefan Čemsák cemsak@stonline.sk
MUDr. Tomáš Kuřátko tkuratko@centrum.sk
MUDr. Igor Pajtáš pajtasigor@gmail.com
MUDr. Michal Juršík jursik.michal@gmail.com
MUDr. Jaroslav Jenčo jencojaroslav@gmail.com
MUDr. Alžbeta Landová a.landova@gmail.com
MUDr. Ľudmila Dragulová dragulovastomila@gmail.com

KV RKZL BB

MUDr. Zuzana Hudecová orthohudecova@post.sk predseda
MDDr. Eva Chromeková efca.ch@gmail.com podpred.
MDDr. Zuzana Kyselová hajducakova.zuzana@gmail.com
MDDr. Pavel Lesay pavellesay@gmail.com
MUDr. Jozef Mag jozefmag@stonline.sk

Delegáti na snem SKZL

MUDr. Patrícia Husárová husarovarkzl@gmail.com
MUDr. Vanda Schwarzová wandaschwarzova@gmail.com
MUDr. Peter Plintovič plinto@centrum.cz
MUDr. Tomáš Červenka tomas.cervenka77@gmail.com
MUDr. Jozef Hudec jhudec@stonline.sk
MUDr. Peter Kukolík peter.kukolik@gmail.com
MUDr. Zuzana Kukolíková dr.kukolikova@gmail.com

Náhradníci

MUDr. Tomáš Kuřátko tkuratko@centrum.sk
MDDr. Pavel Lesay pavellesay@gmail.com
MUDr. Igor Pajtáš pajtasigor@gmail.com