Médiá

Svetielko financovania reálnych nákladov pomaly hasne

Nedostatok disponibilných finančných zdrojov je dôvod, pre ktorý sa Slovenská komora zubných lekárov nedohodla so zdravotnou poisťovňou Dôvera na zreálnení platieb výkonov poskytovaných v zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti od 1. 7. 2019.

Na základe vyjadrení rezortu zdravotníctva, kedy len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac a zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov, Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje zásadný nesúhlas s vyjadrením rezortu z dôvodu, že do segmentu sa z roka na rok dostáva nižšie percento disponibilných zdrojov za zubno-lekárske výkony hradené zdravotnými poisťovňami. 

Potom je na mieste otázka, o čom máme rokovať so zdravotnými poisťovňami, keď jediné čo počujeme je nedostatok disponibilných finančných zdrojov, a preto nie je možné vyhovieť legitímnym požiadavkám zubných lekárov. 

Slovenská komora zubných lekárov predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách. Z dôvodu deklarovaného nedostatku disponibilných zdrojov sme sa rozhodli, s ohľadom na našich pacientov, predĺžiť platnosť zmlúv o tri mesiace za súčasných podmienok a pokračovať v rokovaní tak, aby sme od 1.10.2019 mohli uzavrieť zmluvné a cenové podmienky zodpovedajúce reálnejším úhradám za zubné ošetrenia.