Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Svetielko financovania reálnych nákladov pomaly hasne

Nedostatok disponibilných finančných zdrojov je dôvod, pre ktorý sa Slovenská komora zubných lekárov nedohodla so zdravotnou poisťovňou Dôvera na zreálnení platieb výkonov poskytovaných v zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti od 1. 7. 2019.

Na základe vyjadrení rezortu zdravotníctva, kedy len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac a zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov, Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje zásadný nesúhlas s vyjadrením rezortu z dôvodu, že do segmentu sa z roka na rok dostáva nižšie percento disponibilných zdrojov za zubno-lekárske výkony hradené zdravotnými poisťovňami. 

Potom je na mieste otázka, o čom máme rokovať so zdravotnými poisťovňami, keď jediné čo počujeme je nedostatok disponibilných finančných zdrojov, a preto nie je možné vyhovieť legitímnym požiadavkám zubných lekárov. 

Slovenská komora zubných lekárov predložila oprávnené požiadavky, ktoré by mali priniesť vyššiu spokojnosť pacientov v poskytovaní zdravotných výkonov v zubných ambulanciách. Z dôvodu deklarovaného nedostatku disponibilných zdrojov sme sa rozhodli, s ohľadom na našich pacientov, predĺžiť platnosť zmlúv o tri mesiace za súčasných podmienok a pokračovať v rokovaní tak, aby sme od 1.10.2019 mohli uzavrieť zmluvné a cenové podmienky zodpovedajúce reálnejším úhradám za zubné ošetrenia.