Členstvo v zahraničných organizáciách

 

Slovenská komora zubných lekárov je členom: 

The Council of European Dentists (CED)

Rada európskych zubných lekárov (CED) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá reprezentuje 340 000 aktívnych zubných lekárov z 32 národných komôr a asociácií z 30 európskych štátov. Bola zriadená v roku 1961 ako poradný orgán Európskej komisie. Jej cieľ je zabezpečiť vysoký štandard starostlivosti o ústne zdravie a efektívnu bezpečnosť pacienta na profesionálnej báze v rámci Európy, a to prostredníctvom pravidelných kontaktov s európskymi organizáciami a inštitúciami EÚ.

 

FDI - World Dental Federation

Svetová federácia zubných lekárov FDI slúži ako jednotný orgán pre viac než milión zubných lekárov po celom svete, pracuje na vývoji zdravotníckej politiky a programoch sústavného vzdelávania. Podporuje členské asociácie a komory v aktivitách zameraných na ústne zdravie. Pôsobí na národnej aj nadnárodnej úrovni. FDI má oficiálny vzťah aj so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou alianciou zdravotníckych pracovníkov (WHPA).

 

European Regional Organization of FDI

Európska regionálna organizácia Svetovej zdravotníckej organizácie FDI je nezisková organizácia, ktorá združuje členov FDI v Európe.