Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zubné lekárstvo a elektronické zdravotníctvo v rámci krajín EÚ

Bratislava 9. apríla 2018 – Stretnutie zástupcov zubno-lekárskych stavovských organizácií krajín Európskej únie sa konalo v marci v portugalskom Lisabone s cieľom vypracovať spoločný súbor údajov popisujúcich základné informácie pre zubné lekárstvo v elektronickom zdravotníctve v rámci krajín EÚ.

Cieľom workshopu bol prieskum stavu existujúcich sumárov pacienta v elektronickom zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a zistiť záujem participovať na štandardizácii medicínskych údajov. Preklenujúcou myšlienkou tejto iniciatívy je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by mala vypracovať spoločný súbor údajov popisujúci základné informácie pre zubné lekárstvo v elektronickom zdravotníctve.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia zubno-lekárskych stavovských organizácií z členských krajín Rady európskych zubných lekárov. Slovenku komoru zubných lekárov zastupoval MUDr. Peter Kukolík, ktorý prezentoval na stretnutí aktuálnu situáciu zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku v zubnom lekárstve. „Za prioritné považujeme prekonať problémy s implementáciou elektronického zdravotníctva na Slovensku“, dodal P. Kukolík. 

Z rokovania vyplynuli otvorené okruhy, ktoré je nutné zapracovať, napr. pridať do všeobecného sumáru pacienta časť určenú pre orálne zdravie, ďalej navrhnutý parodontálny index brať ako povinný údaj v pacientovom sumári, kvôli priamemu dopadu stavu parodontu na celkové zdravie pacienta.

Záverečný brainstorming priniesol požiadavky jednotlivých zástupcov na doplňujúce moduly a komponenty v orálnej časti sumára: intraorálne a panoramatické rtg snímky, zubný kríž, referenčnú tabuľku diagnóz a terapií, zjednotenú nomenklatúru. „Pozitívne vnímame vznesené požiadavky na doplnenie pacientskeho sumára v celoeurópskom kontexte. Opakovane sme upozorňovali Ministerstvo zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácii, že je potrebné do ezdravia pre zubné lekárstvo implementovať RTG a zubný kríž,“ uviedol prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.

Od júna 2018 bude Portugalsko vedúcou krajinou projektu eHealth Action, ktorý má uľahčiť výmenu dát v sieti elektronického zdravotníctva EÚ a cezhraničné využívanie eReceptu. 

60% projektu financuje Európska komisia.