Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Odporúčania SKZL – verejnosť

POSTUP PRE PACIENTOV pred ošetrením u zubného lekára počas pandémie COVID-19 – jeseň 2020 Z dôvodu eskalujúcej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 prosíme venujte pozornosť odporúčaným postupom Slovenskej komory zubných lekárov pred ošetrením v zubných ambulanciách. Je dôležité dodržiavať navrhované postupy pre ochranu zdravia dentálnych tímov ako aj ďalších pacientov, ktorí sú ošetrovaní […]

Podpora zamestnávateľov a SZČO

22.04.2020   Podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (aktualizácia) Podmienky podpory zamestnávateľov a SZČO – aktualizácia MF SR spúšťa pomoc pre podnikateľov Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke možnosť pre podnikateľov žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc […]

COVID-19 – SKZL v médiách

04.05.2020 Zubári plánujú rozšíriť starostlivosť    Preventívne prehliadky u zubného lekára tento rok povinné nebudú. Ide o podmienku na preplácanie starostlivosti zo zdravotnej poisťovne. Štát chce úľavu zaviesť pre pandémiu koronavírusu. Zubné ambulancie nerobia plánované zákroky, vrátane prevencie, už 6 týždňov. Postupne chcú rozsah starostlivosti rozšíriť. Televízne noviny RTVS – 1.5.2020 27.04.2020   ŠTÚDIO TA3: […]

Materiály a dokumenty

19.4.2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 17.12.2020 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 […]

Odporúčania SKZL – zubní lekári

7.10.2021 Postavenie zdravotníckych pracovníkov v zubnej ambulancii pri kontakte s pozitívnou osobou KARANTÉNA A ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI V ZUBNEJ AMBULANCII 05.10.2020 POSTUP PRE PACIENTOV pred ošetrením u zubného lekára počas pandémie COVID-19 – jeseň 2020 Z dôvodu eskalujúcej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 prosíme venujte pozornosť odporúčaným postupom Slovenskej komory zubných lekárov pred ošetrením v zubných […]

Metodické usmernenia MZ SR

Aktualizované metodické usmernenia nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. 3.5.2022Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k indikáciám testovania metódou RT-PCR, LAMP, PoCT a testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách Usmernenie MZ SR 20.4.2022 METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE […]

Vyhlášky ÚVZ SR

13.6.2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška ÚVZ SR č. 35/2022 25.4.2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest Vyhláška ÚVZ SR č. 32/2022 VYHLÁŠKA Úradu verejného […]

Opatrenia ÚVZ SR

5.10.2021 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 250 14.9.2021 Usmernenie MZ SR o testovaní pacientov, zamestnancov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zo dňa 07.septembra 2021 Oproti usmerneniu MZ SR zo dňa 25.8.2021 sa upravuje naviac: Požadovanie testu je na rozhodnutí […]