Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

subjak

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

PROGRAM

POZVÁNKA

 

ČAS A MIESTO KONANIA:  5. apríla 2019 o  9.00 hodine, Veľká poslucháreň UNM 

Organizačný výbor:  

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.,

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, MUDr. Igor Malachovský, PhD.,  MUDr. Ján Sitár, PhD.,               

MUDr. Katarína Mikušková, PhD., MDDr. Ján Staško, MDDr. Zuzana Frličková,

MDDr. Martin Bačinský, MDDr. Daniel Hvizdoš

KontaktSekretariát kliniky ‒ Monika Lettrichová, Bc. Zuzana Kuchťáková

Tel.: 043 4131 895, 043 4203 517, e-mail: stomatologia@unm.sk

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine, Kollárova 2, 036 59 Martin

Účastníci získavajú 8 kreditov v rámci celoslovenských školiacich akcií.

Účastnícky poplatok je 40 €/osoba.

Platbu možno uskutočniť vopred na účet Občianskeho združenia do 31. 03. 2019 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko, pri registrácii sa preukážte dokladom o zaplatení),  alebo v hotovosti na mieste podujatia.

Názov účtu:  Občianske združenie pre rozvoj stomatológie  a tvárovo-čeľustnej chirurgie

Číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0000 6133 2316 (Slovenská sporiteľňa)

Variabilný symbol: SD 050419