Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Staň sa Členom, Výhody Členstva

Zmyslom členstva je vytvorenie pevného spoločenstva zubných lekárov s aktívnym angažovaním sa pri tvorbe legislatívneho rámca, upeňovaním korektných vzťahov so zdravotnými poisťovňami pri tvorbe zreálnenia cien za zubno-lekárske výkony a realizácia spoločných aktivít a návrhov riešení odborných a stavovských otázok.  Spravodaj pre členov Aktuálne informácie k výkonu povolania zubný lekár, legislatívnym zmenám, zmluvným a finančným […]

RKZL Košice – Vzdelávanie

POZVÁNKA SKZL – REGIONÁLNA  KOMORA  KOŠICE Vás srdečne pozýva na Krajský seminár RKZL Košice Termín konania: Miesto konania 23. september 2022 Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.,Južná trieda 2/AKošice POZVÁNKA

Register

Podmienky registrácie Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská komora zubných lekárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubný lekár. Zdravotnícky pracovník a výkon zdravotníckeho povolania  Zápis do registra Pre úspešný zápis do registra zubných lekárov […]

Metodický pokyn MZ SR k zúčtovaniu jednorazového finančného príspevku

Rezort zdravotníctva vydal metodický pokyn pre uľahčenie zúčtovania jednorazových finančných príspevkov vyplatených zdravotníkom V januári 2022 si zdravotnícki pracovníci vo svojich výplatách za mesiac december 2021 našli jednorazovú odmenu za ich prácu. Keďže tieto prostriedky boli vyplatené zo štátneho rozpočtu, podliehajú podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančnému zúčtovaniu. V aktuálnom metodickom pokyne nájdu zamestnávatelia presný […]

Uhrádzanie zdravotnej starostlivosti všetkým vojnovým utečencom z Ukrajiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré vstúpia na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom. Rozsah uhrádzaných zdravotných výkonov je zverejnený na webovej stránke: https://www.vszp.sk/ukrajina/. Lekárska zdravotná starostlivosť pre utečencov z Ukrajiny: https://www.vszp.sk/files/novy-podadresar/lekarska-zdravotna-starostlivost-utecencov-z-ukrajiny-vykazovanie-vykonov.pdf. Pravidlá pre vykazovanie zdravotnej starostlivosti pre poskytovateľov ambulantnej a […]

LEKOM SKI 2022

Slovenská lekárska komora pripravuje 26. marca 2022 v lyžiarskom areáli Roháče – Spálená už 14. ročník lyžiarskych pretekov pod názvom LEKOMSKI 2022 pre lekárov a zdravotníkov, na ktorý srdečne pozývajú aj zubných lekárov. Viac informácií nájdete na: https://lekom.sk/pre-lekarov/sportove-podujatia