Médiá

RKZL Trenčín – Kontakt

ADRESA

Zmena mailovej adresy:

Od 1.1.2021 nová mailová adresa RKZL 

Trenčín: rkzltn@skzl.sk

pôvodný mail rkzltrencin@stonline.sk platí do 31.12.2020.

RKZL Trenčín
Piaristická 6667
911 80 Trenčín

Tel.: +421 918 665 360
Email: rkzltn@skzl.sk

Tajomníčka: Anna Marušincová

Osobnú návštevu sekretariátu je vhodné si dohodnúť vopred telefonicky.

V priestoroch budovy sekretariátu používajte rúško  a pri vstupe použite dezinfekciu rúk.