Médiá

RKZL Trenčín – Pre verejnosť

Zoznam zubných lekárov, ktorí prijímajú nových pacientov

AMDental s.r.o.

Pionierska 982/9
017 01 Považská Bystrica

MUDr. Andrej Monošík

0910 944 512

MUDr. Radovan Rábik
PraxDent s.r.o.

ul.1.mája 871/2
020 01 Púchov

MUDr. Radovan Rábik

042 42 62 560

J&J Dental Care, s.r.o.

Mládežnícka 2174, ZÚNZ
017 01 Považská Bystrica

MUDr. Igor Jelčic

0948 035 132

Elysium clinic s.r.o.

Vladimíra Predmerského 2537/2A
Trenčín 911 05

MDDr. Juraj Chorvát

0911 825 707

LSSP stomatologická v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčín 

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Halalovka 63, Trenčín /MDclinic a.s./

Kontakt: +421 326400010, 0905 606 552

Prevádzkový čas: sobota,nedeľa a dni pracovného voľna 08:00-14:00 hod.

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Karpatská 7722/11A, Trenčín /U.S.Center zubná klinika s.r.o./

kontakt: 0903 566 926

Prevádzkový čas: pracovné dni 15:00-19:00 hod.

Púchov

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Pod Lachovcom 1727/55, Púchov /3X-DENT,s.r.o./

Kontakt: +421 424605313

Prevádzkový čas: sobota,nedeľa a dni pracovného voľna 08:00-14:00 hod.

Prievidza

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Andreja Sládkoviča 16/16,Prievidza /ORTHOX-PLUS,s.r.o./

Kontakt: +421 465431420

Prevádzkový čas: sobota,nedeľa a dni pracovného voľna 07:30-12:30 hod.

 

Rozpis služieb ambulantnej pohotovosti tu