Médiá

RKZL Trenčín – Vzdelávanie

RZP, a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárovorganizuje akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania„Neodkladná podpora životných funkcií“ Termín konania: Miesto konania:  12. 12. 2023 od 12:00 hod.TRENČÍNEdukačné centrum RZP /Budova Masaryčky/Legionárska 7158/51. poschodie POZVÁNKA Registrácia: http://vzdelavanie.merea.sk/

RKZL Trenčín – Kontakt

ADRESA Zmena mailovej adresy: Od 1.1.2021 nová mailová adresa RKZL  Trenčín: rkzltn@skzl.sk pôvodný mail rkzltrencin@stonline.sk platí do 31.12.2020. RKZL TrenčínPiaristická 6667911 80 Trenčín Tel.: +421 918 665 360Email: rkzltn@skzl.sk Tajomníčka: Anna Marušincová Osobnú návštevu sekretariátu je vhodné si dohodnúť vopred telefonicky. V priestoroch budovy sekretariátu používajte rúško  a pri vstupe použite dezinfekciu rúk.

RKZL Trenčín – Pre verejnosť

Zoznam zubných lekárov, ktorí prijímajú nových pacientov AMDental s.r.o. Pionierska 982/9017 01 Považská Bystrica MUDr. Andrej Monošík 0910 944 512 amono@centrum.sk, www.AMDental.sk MUDr. Radovan RábikPraxDent s.r.o. ul.1.mája 871/2020 01 Púchov MUDr. Radovan Rábik 042 42 62 560 praxdent21@gmail.com J&J Dental Care, s.r.o. Mládežnícka 2174, ZÚNZ017 01 Považská Bystrica MUDr. Igor Jelčic 0948 035 132 igor35@post.sk […]

RKZL Trenčín – O nás

Orgány RKZL Trenčín   Rada RKZL TrenčínMUDr. Katarína Petránska MUDr. Martin RebryMDDr. Kristína Baginová PalatinusováMUDr. Juraj GazdíkMUDr. Zuzana Simanová MDDr. Lucia RichterováPrezidentka RKZL TrenčínViceprezident a hospodár RKZL Trenčín, OKZL Nové Mesto nad VáhomOKZL TrenčínOKZL PovažieOKZL PrievidzaOKZL PartizánskeDelegáti snemu SKZL za RKZL Trenčín MUDr. Martin RebryMUDr. Juraj GazdíkMUDr. Katarína PetránskaMUDr. Ivan MonošíkMUDr. Róbert MišiakMUDr. Zuzana SimanováMDDr. […]

RKZL Trenčín – Aktuality

POZVÁNKA RKZL Trenčín Vás pozýva na MIKULÁŠSKY SEMINÁR Termín konania: 30. 11. –  1. 12. 2023 Miesto konania: Hotel  Panoráma v Trenčianskych Tepliciach POZVÁNKA PRIHLÁŠKA